Bibliography

Amirhanov, L.I. (1995). Morskaja Kreposti Imperatora Petra Velikogo [The naval fortress of Peter the Great]. Sankt Petersburg: Morskoj regionalnyj tsentr.

Enqvist, O. (1999). Itsenäisen Suomen rannikkotykit 1918-1998 [Coastal guns in Finland 1918-1998].  Helsinki: Military Museum of Finland.

Gustavson, H. (1993).  Merekindlused Eestis 1913 - 1940 [Coastal fortresses in Estonia 1913 - 1940].Tallinn: Olion.

Helme, M. (1992). Pietari Suuren merilinnoituksen rautatie [Railway of the naval fortress of Peter the Great]. Tallinna: AS Ilo.

Laaksonen, L. (Eds.) (1980).  Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä, Suojeluluettelo [Fortresses of Helsinki during the first world war]. Publication number 9 (2/79). Helsinki: National Board of Antiquities, Department of Monuments and Sites.

Laine, S. (1998) Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa [The first world war land fortress in Espoo]. Espoo: Technical Department of city of Espoo. 

Laine, S. (1996). Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä [The first world war land fortress in Helsinki]. Helsinki: Building Regulation Department of city of Helsinki. 

Lohikoski, S. (1996). Kapearaiteinen hevosrautatie ja "ryssänhakkuut" Espoossa 1915-1917 [Narrow gauged horse railroad and forest fellings in Espoo 1915-1917]. Espoo: Nuuksion Omakotiyhdistys ry.

Löfgren, K.-E. (1974). Helsingin maa- ja merilinnoitus [Land and sea fortress of Helsinki]. Sotahistoriallinen seura ja sotamuseo, vuosikirja VIII. [The society for military history and the military museum, yearbook VIII]. Helsinki: The society for military history and the military museum of Finland.

Manninen, M. (2000). Viapori - Merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914-1918 [Viapori - Sea fortress in the first world war 1914-1918]. Helsinki: Military museum of Finland.

Partanen, U. (1988). Tykistömuseon 78 tykkiä [78 guns of the Artillery Museum] . Tykkimiehet ry, Artillery Museum.

Paulaharju, J. (1996). Itsenäisen suomen kenttätykit 1918-1995 [Field guns in Finland 1918-1995]. Helsinki: Military Museum of Finland.

Rasdolgin and Skorikov. (1988). Kronstadtskaja Krepost [Fortress of Kronshtadt] Leningrad.

Talvio, P. (1980). Viaporin linnoitus ja sen tykistö Krimin sodasta vuosisadan vaihteeseen [Fortress of Viapori and it's artillery from the Crimean war to turn of the century]. Sotahistoriallinen aikakauskirja 1 [Journal of military history 1]. Helsinki: The society for military history and the military museum of Finland. 

Talvio, P. (1982). Viaporin linnoitus ja sen tykistö vuosisadan vaihteesta vallankumoukseen [Fortress of Viapori and it's artillery from the turn of the century to revolution]. Sotahistoriallinen aikakauskirja 2 [Journal of military history 2]. Helsinki: The society for military history and the military museum of Finland. 

 

Main page - Info


© 2002