Kirjallisuutta

Tälle sivulle on koottu joukko julkaisuja, jotka käsittelevät tai sivuavat aiheeltaan Helsingin maa- ja merilinnoitusta ensimmäisen maailmansodan aikana.

Amirhanov, L.I. 1995. Morskaja Kreposti Imperatora Petra Velikogo. Morskoj regionalnyj tsentr. Sankt
Petersburg. 

Enqvist, O. 1999. Itsenäisen Suomen rannikkotykit 1918-1998. Sotamuseo. Jyväskylä.

Gustavson, H. 1993.  Merekindlused Eestis 1913 - 1940. Tallinn: Olion.

Helme, M. 1992. Pietari Suuren merilinnoituksen rautatie. Tallinna: AS Ilo.

Laaksonen, L. (toim.) 1980.  Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä. Suojeluluettelo. Museoviraston Rakennushistorian Osasto, Julkaisu N:o 9 (2/79). Helsinki

Laine, S. 1996. Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:3. Helsinki.

Laine, S. 1996. Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä, hoito-ohje. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:4. Helsinki.

Lohikoski, S. 1996. Kapearaiteinen hevosrautatie ja "ryssänhakkuut" Espoossa 1915-1917. Nuuksion Omakotiyhdistys ry. Vantaa.

Löfgren, K-E. 1974. Helsingin maa- ja merilinnoitus. Sotahistoriallinen seura ja Sotamuseo, Vuosikirja VIII. Helsinki.

Manninen, M. 2000. Viapori - merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa, Sotamuseo julkaisuja, Helsinki. 

Partanen, U. 1988. Tykistömuseon 78 tykkiä. Tykkimiehet ry, Tykistömuseo.

Paulaharju, J. 1996. Itsenäisen suomen kenttätykit 1918-1995. Sotamuseon julkaisuja 1/1996. Jyväskylä.

Rasdolgin & Skorikov. 1988. Kronstadtskaja Krepost. Leningrad.

Talvio, P. 1980. Viaporin linnoitus ja sen tykistö Krimin sodasta vuosisadan vaihteeseen Sotahistoriallinen Aikakauskirja 1. Joensuu.

Talvio, P. 1982. Viaporin linnoitus ja sen tykistö vuosisadan vaihteesta vallankumoukseen Sotahistoriallinen Aikakauskirja 2. Joensuu.

 

Aloitussivu - Info-valikko


© 2000