Avoimet matalat asemat

Avoin asema XVIII:10
Avoin asema Maununnevan Kasemattikalliolla XVIII:10. (1998)

Varsinkin maarintaman läntiselle ja pohjoiselle rintamalle on rakennettu avoimia matalia asemia. Yleisin pohjamuoto on hevosenkenkä, mutta myös soikeita ja epäsymmetrisiä kulmikkaista asemia on rakennettu. Rakennusmateriaaleina on käytetty muurattua kiveä tai betonia. Asemien pohja-pinta ala on n. 4 m2 ja niiden syvyys on keskimäärin 0,5 - 0,7 metriä. Minkäänlaista ampuma-aukon kaltaista rakennetta ei ole, mutta yhdestä asemasta on löytynyt ampumatarvikekomero. Joissakin tapauksissa asemiin johtaa porrasaskelmat haudasta.

Asemien käyttötarkoitus ei ole selvillä. Niitä on otaksuttu pienikaliiperisten tykkien (nk. rynnäköntorjuntatykki) tai konekiväärien asemiksi. Niitä on arveltu myös pomminheittäjien tai valonheitinten sijoituspaikaksi.

Avoin asema XXXV:11
Viisikulmion muotoinen asema Pajamäessä XXXV:11. (1996)

 

Edellinen sivu - Aloitussivu - Tuli- ja tähystysasemat sivu - Maarintamasivu - Seuraava sivu


© 2000